KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi


Hmmm hmmmm hmmmmm hmmm ...
Ngire ngire nte y'umwana muto
Atera nyina agahinda
Agatera se uruhagararo
Se rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyara umusazi
Igihuru kibyara igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Ndarire Imana
Mbambure imanzi se rungano
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga ibihutu
Kandi nanga ibyihuture rungano

Ngo ngo ngo ngo ugize ngo iki Mutaba!

Mureke mbivuge ntuza we
Intimba inziritse umutima cyane
Mbabwire impamvu mbanga yewe

Mureke mbivuge ntuza we
Intimba inziritse umutima cyane
Mbabwire impamvu mbanga yewe

Jyewe nanga Abahutu
Banga ubwoko bwabo
Bwo kuba Abahutu aba buzuye

Ye aho ho turi kumwe!

Jyewe nanga Abahutu
Basuzugurana cyane
Ngo aha baruta abandi
Bakanena abandi Bahutu rungano

Jyewe nanga Abahutu
Abahutu b'inda ndende
Ba ha bandi b'ibisahiranda
Bakunda guhakwa
Batunzwe no guhakirizwa rungano

Icyo hari uwakikugayira se!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Ni bake cyane abarindagiye bo!

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Hmmm hmmmm hmmmmm hmmm ...
Ngire ngire nte y'umwana muto
Atera nyina agahinda
Agatera se uruhagararo
Se rungano

Kandi ngo intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyara umusazi
Igihuru kibyara igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi ngo ukuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Mbambure imanzi se rungano
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga ibihutu
Jyewe nanga ibihutu
Bigendera inzira ubugari

Jyewe nanga ibihutu
Ibihutu bidashishoza

Bitareba ha!

Bateranya bigatemana
Bikegura bikarwana intambara
Bitazi imvano yayo rungano

Bakamarana! Urumva atari ishyano koko!

Jyewe nanga umuhutu
Umuhutu uhabwa igiceri
Akica umuntu
Kandi akica umuhutu rungano

Yego ra!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Nanjye nda... jye... jye... yewe!

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyaye umusazi
Igihuru kibyaye igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Mbambure imanzi
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Nzira ya Muramira
Ngo bibuke urwo yapfuye
Bibuke icyamwishe rungano

Bibuke urwo yapfuye mwana wanjye!

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Mashira ya Sabugabo
Hariya i Nyanza
Ngo bibuke urwo yapfuye
Bibuke icyamwishe rungano

Bwa bwenge buke se!

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Ngo bibuke Nyagakecuru
Mu bisi bya Huye
Ngo bibuke urwo yapfuye
Bibuke icyamwishe rungano

Hari uwutibaza!

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Ngo bibuke rya jambo
Rivuga ngo
Muhere ruhande
Mwice Mpandahande
Hariya i Butare rungano

Jyewe nanga Abahutu
Ba Bahutu batibuka
Rukara rwa Bishingwe
Basebya we na Ndungutse
Mu Ruhengeri rw'Umurera
Ngo bibuke icyabishe rungano

Yego koko mwana wanjye!

Ba Bahutu batibuka
Rukara rwa Bishingwe

Ngo bibuke uko ya yamanitswe!

Basebya we na Ndungutse
Mu Ruhengeri rw'Umurera
Ngo bibuke icyabishe rungano

Akagambane ka Rwubusisi!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Imana tugira iwacu
Abo ngabo ni bake cyane rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyaye umusazi
Igihuru kibyaye igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Ndarire Imana
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima
Ndarire Imana
Ndarire Imana
Mbambure imanzi rwakizima

Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga Abahutu
Badashyira mu gisenge
Undi muhutu wabakoshereje
Ngo bamuhanire iyo ngiyo
Ariko ubumwe bukomeze rungano

Ahubwo bagahogera!

Jyewe nanga Abahutu
Badashyira mu gisenge
Undi muhutu wabakoshereje
Ngo bamuhanire iyo ngiyo
Ariko ubumwe bukomeze rungano

Inda gusa!

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Jyewe nanga Abahutu
Abahutu b'inda ndende
Ba ha bandi b'ibisahiranda
Bakunda guhakwa ye
Batunzwe no guhakirizwa rungano

Jyewe nanga Abahutu
Basuzugurana cyane
Ngo aha baruta abandi
Bakanena abandi Bahutu rungano

Hari unena mwabo ra!

Jyewe nanga Abahutu
Nanga ibyihuture rungano

Jyewe nanga Abahutu
Jyewe nanga ibihutu
Bigendera inzira ubugari

Nk'ibihuna!

Ibihutu bidashishoza
Bateranya bigatemana
Bikegura bikarwana intambara
Bitazi imvano yayo rungano

Mmmm

Jyewe nanga umuhutu
Umuhutu uhabwa igiceri
Akica umuntu

Akica ndakakwabura!

Kandi akica umuhutu rungano

Abo ngabo niba mbanga ndamaze
Abo ngabo niba mbanga ndamaze

Oya uramaze!

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Imana tugira iwacu
Ni uko ari bake cyane rungano

Hmmm hmmmm hmmmmm hmmm ...
Ngire ngire nte y'umwana muto
Atera nyina agahinda
Agatera se uruhagararo
Se rungano

Intumva yabyaye intumbwe
Umutisiga abyaye umusazi
Igihuru kibyaye igihunyira
Se rungano

Ukuri guca mu ziko ntigushye
Kandi kuvugisha ukuri
Ntibyica umutumirano
Mwa bagabo mwe

Mbwirabumva
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva ngwino wumve
Mbwirabumva
Mbwirabumva
Mbwirabumva
Mbwirabumva

Bikindi Simoni Bikindi

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

Agahogo k'Abarundi
Indirimbo zo mu Rwanda (Inyarwanda)
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
*Lyrics = Amajambo y'indirimbo
Kurondera indirimbo

Mu kurondera indirimbo canke umuririmvyi rukana, wandika ijambo wibaza ko riri mu mutwe w'indirimbo urondera canke izina ry'umuririmvyi aho handitse «Rondera indirimbo ....», hanyuma ugaca ufyonda ku kamenyetso ko kurondera.

ITEGEREZE NEZA

Mu kurondera si ngombwa ngo wandike ijambo ryose. Urashobora kwandika agace (itsitso) kari mw'ijambo urondera.

Akarorero: Nk'ubu ushatse kurondera indirimbo zerekeye ijambo umukobwa, ha kwandika umukobwa andika gusa kobwa, duca tukurondera indirimbo zirimwo umukobwa, abakobwa, bakobwa, mukobwa, ... ⇒ Mukobwa ndagowe, Gakoni k'abakobwa, Bakobwa b'i Kigali, ...

  ITEGEREZE NEZA
Uru rurimbo n'amajambo yarwo biri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Si ikirundi.

  Kukera iki inyandiko, indirimbo canke ibiganiro bitari mu kirundi?

KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 108 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...