KURONDERA
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi


Izuba rirarenze
Ngiriya imwe y'abashumba
Inka z'iwacu ziratashye
Abiriwe iyo barinyakura
Ab'imuhira barihanagura
Icyuya mu gahanga
Dore umunsi uragiye
Icyuya mu gahanga
Umunsi urashize

Ukwezi kuracanye
Inyenyeri na zo ziraje
Ikamba ryazo rirazisanga
Rirasabagira ku ijuru ry'iwanyu
Mu kirere cy'iwacu ni ko kabyino
Ngaho se jya mu nzu dore imbeho ni yose
Genda ufate agapira ukinge mu gatuza

Ibitotsi ni byinshi
Urugendo na rwo ni rwose
Uyu munsi sinkikubonye
Fata iyo nzira imwe yo mu nzozi
Duhurire iyo mu mpinga y'imisozi
Iwabo w'abatashye aho dukura abana
Impeta y'umubano mu ibanga rya gihanga

Nkundira ngukunde
Nzabone icyo nkubwira
Kizagukura amahwa mu nda
Ibimbuza ni byinshi sinshoboye kuza
Wowe umanuke dore ukwezi kuraka
Uze nkuganirire uragenda wishimye
Nanjye kandi ubwanjye ndaba nshize agahinda

Niba uje ntumbone
Umbabarire mugenzi
Ntabwo bizaba ari ukukwanga
Nawe urirebera iyi si iravuna
Tuyirukankamo dushaka kubaho
Wowe aho uri hose jya wibuka utakambe
Untambire ubishaka nanjye nige gutamba
Untambire ubushaka nanjye nige gutamba
Untambire ubushaka nanjye nige gutamba

Niyigaba Vincent

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO

Agahogo k'Abarundi
Indirimbo zo mu Rwanda (Inyarwanda)
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
*Lyrics = Amajambo y'indirimbo
Kurondera indirimbo

Mu kurondera indirimbo canke umuririmvyi rukana, wandika ijambo wibaza ko riri mu mutwe w'indirimbo urondera canke izina ry'umuririmvyi aho handitse «Rondera indirimbo ....», hanyuma ugaca ufyonda ku kamenyetso ko kurondera.

ITEGEREZE NEZA

Mu kurondera si ngombwa ngo wandike ijambo ryose. Urashobora kwandika agace (itsitso) kari mw'ijambo urondera.

Akarorero: Nk'ubu ushatse kurondera indirimbo zerekeye ijambo umukobwa, ha kwandika umukobwa andika gusa kobwa, duca tukurondera indirimbo zirimwo umukobwa, abakobwa, bakobwa, mukobwa, ... ⇒ Mukobwa ndagowe, Gakoni k'abakobwa, Bakobwa b'i Kigali, ...

  ITEGEREZE NEZA
Uru rurimbo n'amajambo yarwo biri mu rurimi rw'ikinyarwanda. Si ikirundi.

  Kukera iki inyandiko, indirimbo canke ibiganiro bitari mu kirundi?

KARISHA UBWENGE ni igice twahariye ibibazo bitandukanye vyerekeye ikirundi canke Uburundi.
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 29 ku murongo.

NI GIHE KI?
UTC (GMT)
Gitega
Brisbane

Bukêbuké bukomeza igihonyi

Abarundi barayamaze bati: "Bukêbuké bukomeza igihonyi" kandi ngo "Uwutárahera aba arahékenya".

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari amakos(h)a wabonye canke hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire ikete muravyo kuri: info@ikirundi.org canke uduhamagare canke uturungikire ubutumwa ukoresheje WhatsApp: +61469365309.
2024 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
        Guterera umugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi
Fyonda kuri ako kamenyetso   tukubwire uburyo ushobora guterera uyu mugambi w'ikirundi ku ngurukanabumenyi.

Rindira gato...