Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi
Iki gice twagihariye amafoto atandukanye yerekeye Uburundi

  • 1 Abatimbo (Abahebera)
  • 2 Ubuzima bw'Abarundi
  • 3 Abasoda b'Abarundi
  • 4 Inyubakwa

Abatimbo (Abahebera)ITEGEREZE NEZA
Kuraba amafoto, fyonda aho handitse AMAFOTO. Amafoto aca aboneka mu kadirisha gaca gaseruka. Bishitse amafoto ntaboneke muri ako kadirisha, ca wugara ako kadirisha hanyuma uce wongera kwugurura uru rupapuro bushasha

Ubuzima bw'AbarundiITEGEREZE NEZA
Kuraba amafoto, fyonda aho handitse AMAFOTO. Amafoto aca aboneka mu kadirisha gaca gaseruka. Bishitse amafoto ntaboneke muri ako kadirisha, ca wugara ako kadirisha hanyuma uce wongera kwugurura uru rupapuro bushasha

Abasoda b'AbarundiITEGEREZE NEZA
Kuraba amafoto, fyonda aho handitse AMAFOTO. Amafoto aca aboneka mu kadirisha gaca gaseruka. Bishitse amafoto ntaboneke muri ako kadirisha, ca wugara ako kadirisha hanyuma uce wongera kwugurura uru rupapuro bushasha

InyubakwaITEGEREZE NEZA
Kuraba amafoto, fyonda aho handitse AMAFOTO. Amafoto aca aboneka mu kadirisha gaca gaseruka. Bishitse amafoto ntaboneke muri ako kadirisha, ca wugara ako kadirisha hanyuma uce wongera kwugurura uru rupapuro bushasha


Burundi uri agahore

KURONDERA
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 17 ku murongo.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Bukêbuké bukomeza igihonyi
Uwutárahera aba arahékenya!

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.


Tuboneyeho kano kanya ngo tugusabe niba hari ibintu vyerekeye ikirundi, Uburundi canke Abarundi woba wipfuza ko twoshirako (indirimbo, n'ibindi), utwandikire (info@ikirundi.org) canke uduhamagare (+61469365309) tubiganire.
2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...