AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
Agahogo k'Abarundi
Indirimbo zo mu Rwanda (Inyarwanda)
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
*Lyrics = Amajambo y'indirimbo

Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi
Yaririmbwe na Burikukiye Prosper azwi cane kw'izina Bahaga

 


Yewe jewe naragowe
Yewe jewe naragowe

Eee nanje ngo naravutse
Ndaheza mvukira urwimo
Nagize ngo ndakura
Ikigoyi kiratera
Abantu barahona

Narambaje Kiranga
Narasenze Rugiravyose
Ndasaba amaragamo
Ndasaba gukira ibiza
Ese ayo niboneye

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Dawe akancira agace
Eka na mawe akambarira
Uheze uzire umuziro
Ntukigere uyaga abiri
Yo kuri ino ngoma

Bwarakeye ntera imbere
Narahuye n'abashengeye
Turayaga turaseka
Nkama ngira ngo ni rwo rukundo
Buraca barangura

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Barundi, Barundikazi
Abataravuka bazokwumva ivyabaye mu kinjana ca 20 nk'umugani.
Yamara ibinyamakuru n'amaradiyo bizobamenyesha yuko ibara ryaguye.

Iyobobobobooooo
Iyobobobobooooo
Iyobobobobobobo

Uwahoze ngo ari pfampfe
Ni we yabaye umwasi rutura
Urumva rero se bane
Ntimuzobone ayo nabonye
Birahama mu kuzimu

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga

Urumva nta magorwa jewe ntagowe
Muri aya mahanga y'Uburundi bwa Nyaburunga


Bahaga
Bahaga
KURONDERA

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 95 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...