AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi

INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
INDIRIMBO ZO HIRYA NO HINO
Agahogo k'Abarundi
Indirimbo zo mu Rwanda (Inyarwanda)
Indirimbo zo muri Tanzania (Bongo Flava)
Izindi ndirimbo
*Lyrics = Amajambo y'indirimbo

Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi
Yaririmbwe na Ciza Sylvestre

 


Akira impundu ndaguhaye
Nayo ishimwe ngutuye amaboko
Rugori rwera katabonwa na bose
Cirore c'ubwiza ntangere

Abawe bakwise Burundi
Nanje nkwise Buramuko
Kirezi casaruwe neza
Bwirukiro bw'abo wibarutse

Amakungu
Yose arata ubwiza wamanye
Imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse
Oooh Burundi, uri umutima w'Afrika
Nzogukunda gushika gupfa

Rukundo rwakundiye abo bose
Bagize Imana bakakubamwo
Shurwe rimotera neza
Nzogukunda gushika gupfa

Ruhongore rw'Abarundi bose
Nta majambo mfise yoguhaya
Kayeye kocika ntibunge
We ragi ry'abasokuru

Amakungu
Yose arata ubwiza wamanye
Imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse
Oooh Burundi, uri umutima w'Afrika
Nzogukunda gushika gupfa

Ruhongore rw'Abarundi bose
Nta majambo mfise yoguhaya
Kayeye kocika ntibunge
We ragi ry'abasokuru

Vyara rera kuza Burundi
Bibondo vyawe wibarutse
Twese Abarundi tuzokurwanira
Tuguteze imbere mu mahoro

Amakungu
Yose arata ubwiza wamanye
Imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse
Oooh Burundi, uri umutima w'Afrika
Nzogukunda gushika gupfa

Nzogukunda gushika gupfa

KURONDERA

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 76 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...