AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi


[Mu kirundi]
  1. Umugwa mukuru w'igihugu c'Uburundi ni uyuhe?
  2. Igihugu c'Uburundi caronse intahe yo kwikukira ryari?
  3. Ni ayahe mabara agize ibendera ry'Uburundi?
  4. Ni ibihe bihugu bihana urubibe n'Uburundi?
  5. Uburinganire bw'igihugu c'Uburundi bungana gute?

KURONDERA

  GUKARISHA UBWENGE

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 43 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...