AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi
DUSOME, Igitabu c'umwaka wa 4, p. 4
Ubugaba bw'umugabo ni bwo buryo bwiwe

Semibira yaraturukije agaka kiwe, ngo agire atya, aja abona umuzungu Rutuku barareha, ati:
- Aho nakurondereye wa mugabo we!
Semibira ati:
- Ndi inyakamwe mugenzi, urabona ko nari nturukije aka kamaramuziro kanje.
Umuzungu ati:
- Funga.
Uri uwundi ati:
- N'ugupfungwa nopfungwa, ariko hari aho ntopfungirwa ino ngapfungirwa n'i Ngozi.
Ati:
- Makaki.
- Makaki ararwaye mugenzi.
- Nyama.
- Inyama zozo ndazi muzikunda, yamara sindi buhitane agaka kanje ngo ndagashore kw'ishoka ndagafise ari kamwe.
- Sot!
- Nkambura umwananje w'umwigeme, n'umukecuru wanje akaba akironka n'utwo yiramba mu maso nkeswe amasoro!

Umuzungu abuze uko amugira, amugema ibirato bitatu arigira.

Ubugaba bw'umugabo ni bwo buryo bwiwe.

KURONDERA

IBITABU VYA DUSOME

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 34 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...