AGAHOGO K'ABARUNDI


Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Ikirŭndi kū ngurukanabumenyi
DUSOME, Igitabu c'umwaka wa 2, p. 16
Umwete nagize mu mwaka uheze, warangiriye akamaro. Naronse amanota meza, raba ninjiye mu mwaka wa kabiri. Ese akanyamuneza abavyeyi banje nagize aho ndababaririye ko naronse amanota meza! Nashite i muhira nezerewe cane, nsanga mama ariko arakora utwo akora, ambonye aratangara kuko uwo munsi twatashe kare. Arambaza ati:
«Ni amaki ko uyu munsi uje hakiri kare?»
- Ubwo wibagiye ko twatanguye uburuko? Twari twagiye kumviriza amanota.
- None ga kibondo, waronse amanota meza?
- Ego cane, mbere raba agashirukabute bampaye, nabaye uwa kabiri.
- Ni vyiza cane mwananje.
Amafata ukuboko, anjana mu nzu ampa imfungurwa.
- Ma... data niyaza nze gutangura ndamubeshe, ndamubwire ko nayobewe, ndabe?
- Oya mwana...niyashika uraca umushikiza kuri ako gakuru keza, wongere umwereke ako gashirukabute, uheze umubarire ko ugiye kuja mu mwaka wa kabiri, ni ho aca anezerwa.
Data ashitse, nagize nk'uko mama yari yampanuye, erega ntiworaba ingene vyamushimishije kubona imfura yiwe ikora neza mw'ishure. Uyo munsi sinzopfa ndawibagiye, kuko twaciye tunezerwa twese.
KURONDERA

IBITABU VYA DUSOME

BURUNDI URI AGAHORE
GUKARISHA UBWENGE
ABARI KU MURONGO

Muri aka kanya, hari abantu 53 ku murongo.

Bukêbuké bukomeza igihonyi
Muradutunga

Turacari mu bikorwa vyo gutunganya «IKIRUNDI KU NGURUKANABUMENYI» twongera dutororokanya ivyigwa, imigenzo, imigani, n'ibindi vyinshi bijanye n'ikirundi, Abarundi n'Uburundi.

Si igikorwa coroshe cane! Kubw'iyo mpamvu hariho vyinshi tutarashira ng'aha ku ngurukanabumenyi.

Muraheza mutwihanganire! Bukebuke bukomeza igihonyi, mu misi ya vuba bizoba vyabashikiriye.

2020 Ikirundi ku ngurukanabumenyi
Rindira gato...